Xilxes,

ED. INFANTIL

C.E.I.P. LUIS VIVES XILXES

Desenvolupament de l'activitat

 

El proper dilluns día --/--/2013  NOM DE L'ALUMNE/-A serà el/la protagonista de la setmana, és molt important portar fotos de la seua vida des que va nàixer fins ara. A través d'elles explicarà a tots/-tes els/les companys/-es la curta història de la seua vida. Vosaltres heu d'ajurdar-li, explicant-li cada foto, amb qui aparéix, on estava, ...

També podeu portar algun joguet, objetcte o robeta de quan era menut/-da que li agradara molt.

També heu de fer les següents fitxes amb ell/-a per a que les pengen al tauler del protagonista.

► ACÍ ERA XICOTET: Pegar una foto de quan era xicotet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AQUESTA ES LA MEUA FAMÍLIA: Podeu posar una foto familiar o amb fotos de carnet fer una arbre genealògic.

  

► PESE I MESURE: Posar el que pesa i mesura. 


► EL QUE MÉS M'AGRADA:

Menjar, animal, conte, joguet, dibuixos animats: podeu dibuixar el que més li agrada i ell/-a que ho pinte, buscar retalls de revistes i que ho pegue, etc...

Color: que pinte el requadre del color que més li agrada.

► ESTUDIE EL MEU NOM:

Em diuen: que pose ell/-a el nomb (repassant-lo per damunt del flourescent)

Em posaren eixe nom perquè: explicar-ho.

Quan era xicotet/-a em deien: nom diminutiu o carinyós.

Ja sé coses del meu nom: dia del sant, orige del nom i altres curiositats.

El meu nom té: que conte les lletres i posar el número.

És: llarg o curt (assenyalar-ho amb un cercle)

La primera lletra del meu nom és: escriure la inicial.

 

 

 

► DE MAJOR M'AGRADARIA SER:

Escriu la professió que és. Fer un dibuix i que el pinte o buscar retalls de revistes, internet, .... 

No és necessari que feu les fitxes de la manera que hem anotat, podeu innovar, només són orientacions. 

 

 Moltes gràcies per la vostra col·laboració.