Xilxes,

ÚLTIMAS NOTICIAS

C.E.I.P. LUIS VIVES XILXES

Informació banc de llibres 2016/17 i 2na. fase d'Ajuda Xarxa Llibres

INFORMACIÓ BANC DE LLIBRES 2016/17 I 2  2na. FASE D'AJUDES XARXALLIBRES

Fecha: 16/06/2016

Estimades Famílies:

Els informem sobre la segona fase de XarxaLlibres:

Interessats/Sol•licitants:

Podran sol•licitar la participació:

- Les mares i pares d'alumnes de primària que hagen participat en la Fase 1 del programa "XarxaLlibres”.

- Les mares i pares d'alumnat que no hagen participat en la fase 1 de XarxaLlibres , però que aporten ara en juny un lot de llibres en bon estat per a ser reutilitzat el pròxim curs i per tenir dret als llibres gratuïts al curs següent.

- L'alumnat matriculat en el curs escolar 2015-16 en Educació Infantil 5 anys que s'incorpore a Educació Primària també haurà de cumplimentar la sol•licitud de participació.

Requeriments:

a) Alumnat matriculat, durant el curs escolar 2015-16, en el centre  i que:

1) ha adquirit els llibres de text cobrant la fase 1 de les ajudes

2) alumnat que aporta ara un lot en condicions de ser reutilitzat i que no va participar en la Fase 1 del programa Xarxallibres.

3) alumnat  matriculat en Infantil 5 anys.

b) Haurà d'omplir el justificant d'entrega dels llibres de text i material curricular del curs 2015/2016.

c) Haurà de manifestar en la sol•licitud telemàtica la seua intenció de Participació en el banc de llibres 2016/17.

Termini de presentació: Quan s'ha de sol•licitar? 

L'ompliment de sol•licituds telemàtiques per part de les famílies o tutors legals de l'alumnat serà a partir del dia 15 de juny fins el 6 de juliol 2016. 

En el cas de l'alumnat que en el curs 2015/2016 haja participat en el programa Xarxa Llibres omplirà el model "2a FASE DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA". "SOL•LICITUD PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES CURS 2016-2017". 

S'ompli una sol•licitud per cada alumne/a participant; per a això s'haurà d'omplir el formulari que estarà disponible en la pàgina web: 

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Per a percebre l'import corresponent a la segona fase s'haurà de realitzar l'entrega dels llibres de text i material curricular i marcar els llibres que retorna.

Si no va participar en la primera fase però vol tenir accés als llibres gratuïts l'any vinent, caldrà emplenar el següent qüestionari d'aquest link: 

"SOL•LICITUD PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES CURS 2016-2017". "(FAMÍLIES QUE NO S'HAN ACOLLIT AL PROGRAMA XARXA LLBRES).

S'ompli una sol•licitud per cada alumne/a participant; per a això s'haurà d'omplir el formulari que estarà disponible en la pàgina web: 

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

Presencial. On s'ha d'anar? 

El lloc de presentació serà el centre docent, a la classe del seu fill/a, a partir del dia  20 a l'aula del seu fill/a de 13  a 14:30h

El tutor/a signarà una còpia amb la conformitat dels llibres rebuts.

Què s'ha de presentar? 

Amb la sol•licitud degudament omplida i firmada presentarà el lot de llibres de text complet corresponent al curs 2015/2016 i en bon estat, dins d'una bossa de plàstic amb el nom del xiquet/a (les famílies revisaran els llibres abans d'entregar-los, esborraran i netejaran les fulles. Es recomana folrar els llibres si no ho estan).

Obligacions 

Per a aquells alumnes que van sol•licitar l'ajuda en la primera fase, per percebre l'import corresponent a la segona fase haurà d'entregar el lot complet dels llibres de text i material curricular.

Si no van participar a la primera fase, rebran per al curs següent el número de llibres que tornen aquest any.

El centre acceptarà tots els llibres en bon estat (que almenys es puguen llegir) i serà posteriorment una comissió qui decidirà si són aptes per al curs següent.

Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i tornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar.

Informació complementària per a l'alumnat de 1r i 2n de Primària i Infantil 5 anys.

1. ALUMNAT DE 1r o 2n DE PRIMÀRIA: Este alumnat també haurà d'entregar els llibres de text i material curricular utilitzats independentment del seu estat.

2. ALUMNAT QUE AQUEST ANY FA 1r DE PRIMÀRIA o INFANTIL 5 anys rebrà al mes de juny o de setembre un xec-llibre que podrà utilitzar en les distribuidores que s'associen al programa.

Si varen participar en la FASE 1 DE XARXALLIBRES i varen cobrar la primera part de l'ajuda (100 €), han de fer també el procediment per a poder cobrar la Segona part (fins a 100€ o total de factura o justificant que van aportar a la fase 1 de Xarxallibres. Si per exemple, els llibres li van costar 185€, més endavant rebrà de l'Ajuntament els 85€ restants (no se sap la data). Si els llibres li van costar 95€, ara no rebrà més diners, però es obligatori tornar-los per poder tenir els de l'any següent gratis.

L'alumnat de 6é també cal que els entregue si vol tenir gratuïts els de 1r d'ESO.

Reben una cordial salutació.

La Direcció.