Xilxes,

ÚLTIMAS NOTICIAS

C.E.I.P. LUIS VIVES XILXES

Competències bàsiques

ACTUACIONS PER A DONAR A CONÈIXER A LES FAMÍLIES EL TREBALL QUE ES REALITZA SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Fecha: 01/10/2015.

Des del curs 2013-2014, el Claustre de professors del CEIP “LUIS VIVES”, realitza el curs de formació “ITINERARI DE PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES” (nivell inicial), el qual tracta d’ajudar-nos a comprendre millor el currículum i desxifrar-lo segons les noves claus de canvi educatiu que es plantegen.

El projecte es desenvolupa  en dos cursos. En el primer,  pretenem reflexionar, comprendre i ampliar el nostre coneixement sobre les COMPETÈNCIES BÀSIQUES i la forma d’integrar-les en la nostra pràctica educativa.

S'està aplicant per mig de les UNITATS DIDÀCTIQUES INTEGRADES.

Entenem que tot aquest coneixement nou, hem de començar a desenrotllar-lo tota la comunitat educativa de manera conjunta; per això volem fer-los arribar esta informació, per a familiaritzar-los amb les Competències Bàsiques .

Pretenem que també les famílies, prenguen consciència del significat de les competències bàsiques així com la importància de la seua participació a l’hora de desenrotllar-les. D’esta manera, les famílies, podran anar observant en quina mesura contribueixen al procés d’adquisició de les competències bàsiques amb les seues accions diàries en l’entorn familiar i social més pròxim .

En essència, les competències bàsiques són un conjunt de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per a la seua realització i desenvolupament personal, inclusió i ocupació, havent sigut desenvolupades per al final de l'ensenyament obligatori i que hauria d'actuar com a base per a un posterior aprenentatge al llarg de la vida”

(C. Europea, 2004).

Volem presentar-los un document que ajude a descriure, cada una de les  competències.

A proposta de la Unió Europea, s’ ha proposat huit competències bàsiques que han de ser ensenyades i apreses en el procés educatiu dels xiquets. 

Informar també, a les famílies que, cada mes penjarem a la web del centre exemples concrets de com poden treballar eixes competències en l’ambient familiar.

Documents de descàrrega:

  

Competències bàsiques
  

 Documents de descàrrega curs 2015-16 (mensuals): 

  

Competències bàsiques novembre 2015

Competències bàsiques gener 2016

Competències bàsiques març 2016